PRZEDPOKÓJ

Szafa do przedpokoju

Korytarz, przedpokój często nazywany jest wizytówką domu, dlaczego? Ponieważ jest pierwszym pomieszczeniem, do którego wchodzimy z dworu. Ważne, aby już na wstępnie zachwycał czystością i wygodą użytkowania. W końcu jest to pomieszczenie, w którym najczęściej zdejmujemy płaszcze, kurtki oraz buty, a jak dobrze wiemy ich prawidłowe przechowywanie nie tylko ułatwia codzienne korzystanie ale i utrzymanie porządku.

Meble do przedpokoju

Pierw­sze skrzypce w przed­po­koju gra szafa, czy to szafa wnę­kowa, szafa w sko­sach czy duża komoda, powinna być zawsze kom­pa­ty­bilna z tym co będzie w niej prze­cho­wy­wane. Co to dokład­nie ozna­cza? Powinna być dopa­so­wana do ilo­ści użyt­kow­ni­ków, ich wzro­stu, rze­czy, które w niej będziemy prze­cho­wy­wać, a także do pomiesz­cze­nia, w któ­rym się znaj­duje. Nie­stety nie wszyst­kie meble kata­lo­gowe dostępne na rynku pasują do spe­cy­ficz­nych wymia­rów kory­ta­rzy, szcze­gól­nie kiedy pomiesz­cze­nie jest bar­dzo wąskie. W takim przy­padku naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest szafa stwo­rzona na wymiar w Show­room Koman­dor w Pozna­niu.

„Meble szyte na miarę”

Tworząc szafę do przedpokoju na wymiar możesz mieć pełną kontrolę w jej projektowaniu, pozwala to stworzyć indywidualny projekt mebla, który będzie posiadał dokładnie takie przestrzenie na jakich Tobie zależy. Czy planujesz włożyć do szafy odkurzacz, pralkę, drabinę czy sto par butów, jesteśmy w stanie spełnić Twoje oczekiwania. Zastosujemy odpowiednie akcesoria meblowe, które ułatwią Tobie codzienne korzystanie, a fronty czy uchylne czy przesuwne, wybierzesz na podstawie prawie 100 modnych dekorów płyt, szkła, luster.
Pamiętaj Twoje meble w domu powinny być przede wszystkim wygodne i użytkowe dla Ciebie.

Chcesz dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w projekcie i realizacji mebli na wymiar?