TARCZA ANTYKRYZYSOWA – COVID-19

Jak mogę pomóc swojej działalności?

komunikat z dnia 1.04.2020r, godz. 14:40

Szanowni Państwo po wielu dniach niepewności, oficjalnie wprowadzona została „Tarcza Antykryzysowa”.

Pozwoliliśmy sobie stworzyć, krótki opis poszczególnych pomocy dla działalności. Mamy nadzieje, że wpis ten pomoże Państwu zrozumieć i wybrać najlepszą dla Państwa pomoc rządową.

Zastrzegamy jednak, że stworzony poniżej wpis jest interpretacją materiałów źródłowych. W celu upewnienia się aktualnych wymogów oraz zasad korzystania z „Tarczy Antykryzysowej” należy zgłosić się do odpowiednich dla Państwa Urzędów Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  1. UMORZENIE SKŁADEK ZUS za okres (marzec, kwiecień, maj 2020r.)

–  Kto może skorzystać?

Każda firma, która nie posiada więcej niż 10 osób zgłoszonych do ubezpieczeń (na dzień 29.02.2020r.), oraz przedsiębiorcy płacący składki za siebie z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia).

– Jak skorzystać?

Nie należy płacić składek za miesiące (marzec, kwiecień, maj 2020r.). Należy z nimi zalegać i zgłosić „Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) i przesłać do ZUS (do 30 czerwca).

Więcej szczegółów:  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

https://www.zus.pl/documents/10182/3274017/infografiki-v18-postojowe-dla-dg-2080.pdf

 

  1. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE do 2080 zł na osobę.

–  Kto może skorzystać?

Osoby na samozatrudnieniu i zleceniobiorcy.

       – Jak skorzystać?

Firma musi wykazać zatrzymanie/przestój firmy związany z epidemią Koronawirusa Covid-19. Dodatkowo kryterium przychodowe dla samozatrudnionych i zleceniodawców to 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia).

Zleceniodawca lub zamawiający musi zgłosić do ZUS „Wniosek o świadczenie postojowe RSC-C” w przypadku umów cywilnoprawnych lub „Wniosek o świadczenie postojowe RSP-D” w przypadku samozatrudnienia. Wniosek musi zostać złożony do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono ogłoszony stan epidemii.

Więcej szczegółów:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

 

https://www.zus.pl/documents/10182/3274017/infografiki-v18-postojowe-dla-dg-2080.pdf/4f4003f0-48d1-756f-1e91-b60290b4fd89

https://www.zus.pl/documents/10182/3274017/infografiki-v18-umowy-cywilnoprawne.pdf/9de6e709-3711-c2c5-bde7-7e7daa9a80ff

  1. POŻYCZKA DO 5000,00 zł dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

–  Kto może skorzystać?

Każdy mikroprzedsiębiorca (zatrudniających od 1 do 9 pracowników, prowadzących działalność gospodarczą przed 01.03.2020r.)

– Jak skorzystać?

Należy zgłosić się do Urzędy Pracy i wypełnić „Wniosek o pożyczkę” w ciągu 14 dni od jej naboru. Dla jej umorzenia niezbędny jest warunek utrzymania zatrudnienia przez 3 miesiące od jej udzielenia.

Więcej informacji dla osób z Powiatu Poznańskiego: https://poznan.praca.gov.pl/-/11944018-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

 

 

  1. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY przez okres do 3 miesięcy.

–  Kto może skorzystać?

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki:

– Nie posiadają zaległości w opłatach ZUS na koniec III kwartału 2019 roku i nie ma przesłanek o ogłoszeniu upadłości.

– Potwierdzono u nich spadek obrotów w ujęciu ilościowym lub wartościowym w następstwie wystąpienia COVID-19:

  1. nie mniej niż o 15% dla sumy obrotów 2 miesięcy 2020 roku do tych samych 2 miesięcy 2019 roku,
  2. nie mniej niż 25 % spadku przychodów miesiąc po miesiącu w 2020 roku,

– Sytuacja związana z COVID -19 spowodowała:

  1.  Przestój (wsparcie maksymalne 1300 zł + składki ZUS na osobę/na miesiąc)
  2.  Obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% (wsparcie maksymalne do 2079 zł na osobę/na miesiąc)

– Wymaga się również utrzymania zatrudnienia pracowników przez okres wsparcia + 3 miesięcy, pod rygorem zwrotu dofinansowania.

– Jak skorzystać?

Należy zgłosić się do Dyrektora wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy oraz wypełnić wskazane wnioski (nie podano jeszcze terminów).

 Więcej informacji dla osób z Powiatu Poznańskiego: https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

  1. DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ LUB DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW OGÓLNYCH FIRMY, KTÓRA NIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW przez okres 3 miesięcy.

– Kto może skorzystać?

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykazali spadek zarobków od 20 % w górę i spełnią określone warunki:

– Przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej i utrzymania stanu zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz po zakończeniu dofinansowania, przez dodatkowy okres równy temu okresowi wsparcia.

– Jak skorzystać?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa  Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (dla obu wariantów dofinansowania).

 

Źródła:

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

DZU 2020 poz 568-1

Źródła infografik:

https://www.zus.pl/documents/10182/3274017/infografiki-v18-zwolnienie.pdf/914ca68b-85e4-a60d-bc19-174f7c0e3330

https://www.zus.pl/documents/10182/3274017/infografiki-v18-umowy-cywilnoprawne.pdf/9de6e709-3711-c2c5-bde7-7e7daa9a80ff

https://www.zus.pl/documents/10182/3274017/infografiki-v18-postojowe-dla-dg-2080.pdf/4f4003f0-48d1-756f-1e91-b60290b4fd89

 

Chcesz dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w projekcie i realizacji mebli na wymiar?